قیمت ناودانی

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۱۵ تیر ۱۳۹۴

جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید

کد محصول کیلو وزن شاخه ترخیص
500 ناودانی 3 خارجی

4,900 تومان

25 کیلو 6 متری بنگاه تهران
501 ناودانی 4 خارجی

2,850 تومان

12 و 17 کیلو 6 متری بنگاه تهران
502 ناودانی 5 خارجی

2,800 تومان

23 و 34 کیلو 6 متری بنگاه تهران
503 ناودانی 6 ایرانی

1,700 تومان

30 کیلو 6 متری بنگاه تهران
504 ناودانی 8 ایرانی

1,660 تومان

43 کیلو 6 متری بنگاه تهران
505 ناودانی 10 ایرانی

1,660 تومان

53 کیلو 6 متری بنگاه تهران
506 ناودانی 12 ایرانی

1,700 تومان

64 کیلو 6 متری بنگاه تهران
507 ناودانی 14 ایرانی

1,800 تومان

75 کیلو 6 متری بنگاه تهران
508 ناودانی 16 ایرانی

1,730 تومان

85 کیلو 6 متری بنگاه تهران
509 ناودانی 16 خارجی

2,800 تومان

225 کیلو 12 متری بنگاه تهران
510 ناودانی 18 خارجی

2,850 تومان

265 کیلو 12 متری بنگاه تهران
511 ناودانی 20 خارجی

3,050 تومان

303 کیلو 12 متری بنگاه تهران
512 ناودانی 22 خارجی

2,430 تومان

353 کیلو 12 متری بنگاه تهران
513 ناودانی 24 خارجی

2,130 تومان

405 کیلو 12 متری بنگاه تهران
514 ناودانی 26 خارجی

2,450 تومان

665 کیلو 12 متری بنگاه تهران
515 ناودانی 28 خارجی

2,700 تومان

710 کیلو 12 متری بنگاه تهران
516 ناودانی 30 خارجی

2,700 تومان

770 کیلو 12 متری بنگاه تهران
سبد خرید شما خالی است