سلام امروز دوشنبه 28 مهر 1393 است
خانه / قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

  • قیمت ها هر روز ساعت 11 الی 13 بروز رسانی میشود.
  • قیمت های ذیل قیمت تحویلی میلگرد از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.
  • به دلیل نوسانات قیمت در ساعات روز جهت خرید و تائید نهایی به صورت جزئی (خرده) و یا بصورت عمده ظرفیتی (22 تن تریلی) با شماره 66316099 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با نازلترین قیمت تحویل میگردد.
  • قیمت ها به تومان میباشد.
میلگرد

بروزرسانی: 1393/07/27

کد سایز محصول نوع وزن قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن 1900
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن 1900
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن 1900
103 8 میلگرد قزوین A2 6 1890
104 8 میلگرد هیربد A2 6 1950
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 1925
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن 1950
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن 1940
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 1875
109 10 ساده 6 متری A2 4 1840
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 1915
111 10 میلگرد آرین A2 8 1845
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن 1940
113 10 میلگرد پارس A2 7 1830
114 10 میلگرد قزوین A2 8 1825
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 1855
116 12 میلگرد هیربد A2 11 1830
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 1830
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 1880
119 12 میلگرد شمس A2 11 1835
120 12 میلگرد کوثر A3 11 1880
121 12 میلگرد قزوین A2 11 1825
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 1855
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 1820
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 1835
125 14 میلگرد پرشین A3 14 1825
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 1835
127 14 میلگرد آریاذوب A3 14 1840
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 1860
129 14 میلگرد میانه A3 14 1860
130 14 میلگرد ابهر A2 14 1810
131 14 میلگرد کاشان A3 14 1860
132 14 میلگرد آریان A2 14 1790
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 1840
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 1855
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 1835
136 16 میلگرد آریاذوب A3 19 1830
137 16 میلگرد پرشین A3 19 1845
138 16 میلگرد الوند A2 19 1760
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 1830
140 16 میلگرد هیربد A3 19 1830
141 16 میلگرد شمس A2 19 1790
142 16 میلگرد ابهر A3 19 1810
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 1855
144 16 میلگرد تبریز A3 19 1840
145 16 میلگرد آریان A2 19 1790
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 1855
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 1840
148 18 میلگرد چین A3 24 1780
149 18 میلگرد هیربد A3 24 1830
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 1820
151 18 میلگرد آریاذوب A3 24 1825
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 1855
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 1820
154 18 میلگرد پرشین A3 24 1830
155 18 میلگرد یزد A3 24 1760
156 18 میلگرد میانه A3 24 1860
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 1835
158 18 میلگرد کوثر A3 24 1840
159 18 میلگرد الوند A2 24 1760
160 18 میلگرد آریان A2 24 1790
161 20 میلگرد پرشین A3 30 1835
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 1840
163 20 میلگرد آریاذوب A3 30 1825
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 1825
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 1855
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 1835
167 20 میلگرد میانه A3 30 1860
168 20 میلگرد کوثر A3 30 1835
169 20 میلگرد نطنز A3 30 1820
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 1855
171 20 میلگرد الوند A2 30 1760
172 20 میلگرد البرز A3 30 1825
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 1825
174 20 میلگرد آریان A2 30 1790
175 20 میلگرد هیربد A3 30 1830
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 1855
177 22 میلگرد میانه A3 36 1855
178 22 میلگرد آذرامین A3 36 1840
179 22 میلگرد زاگرس A3 36 1820
180 22 میلگرد آریاذوب A3 36 1830
181 22 میلگرد اصفهان A3 36 1855
182 22 میلگرد کوثر A3 36 1840
183 22 میلگرد هیربد A3 36 1830
184 25 میلگرد آذرامین A3 47 1840
185 25 میلگرد نیشابور A3 47 1855
186 25 میلگرد اصفهان A3 47 1855
187 25 میلگرد میانه A3 47 1855
188 25 میلگرد آریاذوب A3 47 1830
189 25 میلگرد زاگرس A3 47 1840
190 25 میلگرد هیربد A3 47 1830
191 28 میلگرد نیشابور A3 56 1855
192 28 میلگرد آذرامین A3 56 1840
193 28 میلگرد کوثر A3 56 1840
194 28 میلگرد کاشان A3 56 1860
195 32 میلگرد اصفهان A3 75 1835
196 32 میلگرد آذرامین A3 75 1840
197 32 میلگرد نیشابور A3 75 1850

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]