سلام امروز دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ است
خانه / قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ۲۶ آذر ۱۳۹۳

قیمت میلگرد ۲۶ آذر ۱۳۹۳

 

  • قیمت میلگرد هر روز ساعت ۱۱ الی ۱۳ بروز رسانی میشود.

  • قیمت میلگرد های ذیل قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

  • به دلیل نوسانات قیمت در ساعات روز جهت خرید و تائید نهایی به صورت جزئی (خرده) و یا بصورت عمده ظرفیتی (۲۲ تن تریلی) با شماره ۰۲۱۶۶۳۱۶۰۹۹ تماس حاصل فرمایید.

  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با نازلترین قیمت تحویل میگردد.

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با ۰۲۱۶۶۳۱۶۰۹۹ تماس بگیرید]

کد سایز محصول نوع وزن تخلیه قیمت
۱۰۰ ۵.۵ میلگرد چین کلاف ۱تن تهران ۱۸۱۰
۱۰۱ ۶.۵ میلگرد ملایر کلاف ۱تن تهران ۱۸۲۵
۱۰۲ ۶.۵ میلگرد نطنز کلاف ۱تن تهران ۱۸۲۰
۱۰۳ ۸ میلگرد قزوین A2 ۶ تهران ۱۸۰۰
۱۰۴ ۸ میلگرد هیربد A2 ۶ تهران ۱۸۵۰
۱۰۵ ۸ میلگرد آذرامین A2 ۵ کارخانه ۱۸۳۵
۱۰۶ ۸ میلگرد اهواز کلاف ۲ تن تهران ۱۸۶۰
۱۰۷ ۸ میلگرد الیگودرز کلاف ۲ تن تهران ۱۸۶۰
۱۰۸ ۱۰ میلگرد آذرامین A2 ۷ کارخانه ۱۷۹۰
۱۰۹ ۱۰ ساده ۶ متری A2 ۴ تهران ۱۷۹۰
۱۱۰ ۱۰ میلگرد امیرکبیر A2 ۸ تهران ۱۸۴۰
۱۱۱ ۱۰ میلگرد آرین A2 ۸ تهران ۱۷۴۰
۱۱۲ ۱۰ میلگرد الیگودرز کلاف ۲ تن تهران ۱۸۵۰
۱۱۳ ۱۰ میلگرد پارس A2 ۷ تهران ۱۷۵۵
۱۱۴ ۱۰ میلگرد قزوین A2 ۸ تهران ۱۷۳۵
۱۱۵ ۱۲ میلگرد آذرامین A3 ۱۰ کارخانه ۱۷۸۰
۱۱۶ ۱۲ میلگرد هیربد A2 ۱۱ تهران ۱۷۵۰
۱۱۷ ۱۲ میلگرد تاکستان A2 ۱۱ تهران ۱۷۴۰
۱۱۸ ۱۲ میلگرد امیرکبیر A2 ۱۱ تهران ۱۸۰۰
۱۱۹ ۱۲ میلگرد شمس A2 ۱۱ تهران ۱۷۷۵
۱۲۰ ۱۲ میلگرد کوثر A3 ۱۱ تهران ۱۸۰۰
۱۲۱ ۱۲ میلگرد قزوین A2 ۱۱ تهران ۱۷۴۵
۱۲۲ ۱۴ میلگرد آذرامین A3 ۱۴ کارخانه ۱۷۶۵
۱۲۳ ۱۴ میلگرد امیرکبیر A2 ۱۴ تهران ۱۷۵۰
۱۲۴ ۱۴ میلگرد زاگرس A3 ۱۴ تهران ۱۷۵۰
۱۲۵ ۱۴ میلگرد پرشین A3 ۱۴ تهران ۱۷۵۰
۱۲۶ ۱۴ میلگرد شاهرود A3 ۱۴ تهران ۱۷۶۰
۱۲۷ ۱۴ میلگرد آریا ذوب A3 ۱۴ تهران ۱۷۶۰
۱۲۸ ۱۴ میلگرد نیشابور A3 ۱۴ تهران ۱۸۰۰
۱۲۹ ۱۴ میلگرد میانه A3 ۱۴ تهران ۱۸۰۰
۱۳۰ ۱۴ میلگرد ابهر A2 ۱۴ تهران ۱۷۴۰
۱۳۱ ۱۴ میلگرد کاشان A3 ۱۴ تهران ۱۸۰۵
۱۳۲ ۱۴ میلگرد آریان A2 ۱۴ تهران ۱۷۴۰
۱۳۳ ۱۶ میلگرد آذرامین A3 ۱۸ کارخانه ۱۷۶۵
۱۳۴ ۱۶ میلگرد اصفهان A3 ۱۹ تهران ۱۸۰۰
۱۳۵ ۱۶ میلگرد شاهرود A3 ۱۹ تهران ۱۷۶۵
۱۳۶ ۱۶ میلگرد آریا ذوب A3 ۱۹ تهران ۱۷۵۰
۱۳۷ ۱۶ میلگرد پرشین A3 ۱۹ تهران ۱۷۴۵
۱۳۸ ۱۶ میلگرد الوند A2 ۱۹ تهران ۱۷۴۰
۱۳۹ ۱۶ میلگرد امیرکبیر A3 ۱۹ تهران ۱۷۴۰
۱۴۰ ۱۶ میلگرد هیربد A3 ۱۹ تهران ۱۷۴۰
۱۴۱ ۱۶ میلگرد شمس A2 ۱۹ تهران ۱۷۴۰
۱۴۲ ۱۶ میلگرد ابهر A3 ۱۹ تهران ۱۷۴۰
۱۴۳ ۱۶ میلگرد نیشابور A3 ۱۹ تهران ۱۸۰۰
۱۴۴ ۱۶ میلگرد تبریز A3 ۱۹ تهران ۱۷۳۰
۱۴۵ ۱۶ میلگرد آریان A2 ۱۹ تهران ۱۷۳۰
۱۴۶ ۱۸ میلگرد اصفهان A3 ۲۴ تهران ۱۸۰۰
۱۴۷ ۱۸ میلگرد آذرامین A3 ۲۳ کارخانه ۱۷۶۵
۱۴۸ ۱۸ میلگرد چین A2 ۲۴ تهران ۱۷۲۰
۱۴۹ ۱۸ میلگرد هیربد A3 ۲۴ تهران ۱۷۳۰
۱۵۰ ۱۸ میلگرد امیرکبیر A3 ۲۴ تهران ۱۷۴۰
۱۵۱ ۱۸ میلگرد آریا ذوب A3 ۲۴ تهران ۱۷۵۰
۱۵۲ ۱۸ میلگرد نیشابور A3 ۲۴ تهران ۱۸۰۰
۱۵۳ ۱۸ میلگرد زاگرس A3 ۲۴ تهران ۱۷۴۰
۱۵۴ ۱۸ میلگرد پرشین A3 ۲۴ تهران ۱۷۴۰
۱۵۵ ۱۸ میلگرد یزد A2 ۲۴ تهران ۱۷۳۰
۱۵۶ ۱۸ میلگرد میانه A3 ۲۴ تهران ۱۸۰۰
۱۵۷ ۱۸ میلگرد شاهرود A3 ۲۴ تهران ۱۷۵۰
۱۵۸ ۱۸ میلگرد کوثر A3 ۲۴ تهران ۱۷۸۵
۱۵۹ ۱۸ میلگرد الوند A2 ۲۴ تهران ۱۷۳۰
۱۶۰ ۱۸ میلگرد آریان A2 ۲۴ تهران ۱۷۳۰
۱۶۱ ۲۰ میلگرد پرشین A3 ۳۰ تهران ۱۷۴۰
۱۶۲ ۲۰ میلگرد آذرامین A3 ۲۹ کارخانه ۱۷۶۵
۱۶۳ ۲۰ میلگرد آریا ذوب A3 ۳۰ تهران ۱۷۴۰
۱۶۴ ۲۰ میلگرد زاگرس A3 ۳۰ تهران ۱۷۳۵
۱۶۵ ۲۰ میلگرد نیشابور A3 ۳۰ تهران ۱۸۰۰
۱۶۶ ۲۰ میلگرد شاهرود A3 ۳۰ تهران ۱۷۵۰
۱۶۷ ۲۰ میلگرد میانه A3 ۳۰ تهران ۱۸۰۰
۱۶۸ ۲۰ میلگرد کوثر A3 ۳۰ تهران ۱۷۶۵
۱۶۹ ۲۰ میلگرد نطنز A3 ۳۰ تهران ۱۷۳۰
۱۷۰ ۲۰ میلگرد اصفهان A3 ۳۰ تهران ۱۸۰۰
۱۷۱ ۲۰ میلگرد الوند A2 ۳۰ تهران ۱۷۳۰
۱۷۲ ۲۰ میلگرد البرز A3 ۳۰ تهران ۱۷۳۵
۱۷۳ ۲۰ میلگرد امیرکبیر A3 ۳۰ تهران ۱۷۳۵
۱۷۴ ۲۰ میلگرد آریان A2 ۳۰ تهران ۱۷۳۰
۱۷۵ ۲۰ میلگرد هیربد A3 ۳۰ تهران ۱۷۴۰
۱۷۶ ۲۲ میلگرد نیشابور A3 ۳۶ تهران ۱۸۰۰
۱۷۷ ۲۲ میلگرد میانه A3 ۳۶  تهران ۱۸۰۰
۱۷۸ ۲۲ میلگرد آذرامین A3 ۳۶  کارخانه ۱۷۶۵
۱۷۹ ۲۲ میلگرد زاگرس A3 ۳۶  تهران ۱۷۴۰
۱۸۰ ۲۲ میلگرد آریا ذوب A3 ۳۶  تهران ۱۷۴۰
۱۸۱ ۲۲ میلگرد اصفهان A3 ۳۶  تهران ۱۸۰۰
۱۸۲ ۲۲ میلگرد کوثر A3 ۳۶  تهران ۱۷۸۰
۱۸۳ ۲۲ میلگرد هیربد A3 ۳۶  تهران ۱۷۴۰
۱۸۴ ۲۵ میلگرد آذرامین A3 ۴۷  کارخانه ۱۷۶۵
۱۸۵ ۲۵ میلگرد نیشابور A3 ۴۷  تهران ۱۸۰۰
۱۸۶ ۲۵ میلگرد اصفهان A3 ۴۷  تهران ۱۸۰۰
۱۸۷ ۲۵ میلگرد میانه A3 ۴۷  تهران ۱۷۹۰
۱۸۸ ۲۵ میلگرد آریا ذوب A3 ۴۷  تهران ۱۷۴۰
۱۸۹ ۲۵ میلگرد زاگرس A3 ۴۷  تهران ۱۷۴۰
۱۹۰ ۲۵ میلگرد هیربد A3 ۴۷  تهران ۱۷۴۰
۱۹۱ ۲۸ میلگرد نیشابور A3 ۵۶  تهران ۱۸۰۰
۱۹۲ ۲۸ میلگرد آذرامین A3 ۵۶  کارخانه ۱۷۶۵
۱۹۳ ۲۸ میلگرد کوثر A3 ۵۶  تهران ۱۷۷۰
۱۹۴ ۲۸ میلگرد کاشان A3 ۵۶  تهران ۱۸۰۵
۱۹۵ ۳۲ میلگرد اصفهان A3 ۷۵  تهران ۱۸۰۰
۱۹۶ ۳۲ میلگرد آذرامین A3 ۷۵  کارخانه ۱۷۶۵
۱۹۷ ۳۲ میلگرد نیشابور A3 ۷۵  تهران ۱۸۰۰

[جهت خرید و تایید نهایی با ۰۲۱۶۶۳۱۶۰۹۹ تماس بگیرید]