سلام امروز دوشنبه 31 شهریور 1393 است
خانه / قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن

بروزرسانی: 1393/06/30

کد سایز محصول نوع وزن قیمت
300 8 تیرآهن ترک شاخه 60 238000
301 10 تیرآهن ترک سبک شاخه 64 247000
302 10 تیرآهن ترک سنگین شاخه 80 256000
303 12 تیرآهن ترک سبک شاخه 64 228000
304 12 تیرآهن ترک سنگین شاخه 95 267000
305 12 تیرآهن هموزن شاخه 125 333000
306 14 تیرآهن اصفهان شاخه 155 282000
307 14 تیرآهن یزد شاخه 133 280000
308 14 تیرآهن کرمان شاخه 145 272000
309 14 تیرآهن اهواز شاخه 150 272000
310 16 تیرآهن اصفهان شاخه 192 344000
311 16 تیرآهن بناب شاخه 185 329000
312 16 تیرآهن اهواز شاخه 185 328000
313 18 تیرآهن اصفهان شاخه 228 409000
314 18 تیرآهن یزد شاخه 225 406000
315 18 تیرآهن اهواز شاخه 225 395000
316 18 تیرآهن ترک شاخه 220 396000
317 20 تیرآهن اصفهان شاخه 270 585000
318 20 تیرآهن یزد شاخه 270 545000
319 20 تیرآهن ترک سنگین شاخه 265 570000
320 20 تیرآهن ترک سبک شاخه 230 505000
321 20 تیرآهن چین شاخه 230 480000
322 20 تیرآهن طوس شاخه 240 515000
323 22 تیرآهن اصفهان شاخه 310 716000
324 22 تیرآهن ترک سنگین شاخه 305 665000
325 22 تیرآهن ترک سبک شاخه 280 605000
326 22 تیرآهن طوس شاخه 285 620000
327 24 تیرآهن اصفهان شاخه 370 796000
328 24 تیرآهن ترک سنگین شاخه 365 775000
329 24 تیرآهن ترک سبک شاخه 325 715000
330 24 تیرآهن طوس شاخه 335 710000
331 24 تیرآهن چین شاخه 325 708000
332 27 تیرآهن اصفهان شاخه 430 945000
333 27 تیرآهن ترک سنگین شاخه 425 910000
334 27 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 915000
335 27 تیرآهن طوس شاخه 425 925000
336 30 تیرآهن اصفهان شاخه 500 1280000
337 30 تیرآهن اروپا شاخه 450 1170000
338 30 تیرآهن روس شاخه 455 1000000
339 30 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 990000

« قیمت تیرآهن برحسب شاخه و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]